Search

Prihlasovanie sa na témy diplomových prác pre AR 2021/2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,


radi by sme vás informovali o spustení systému prihlasovania sa na témy diplomových prác pre akademický rok 2021/2022 pre 1. ročník magisterského štúdia.


Prihlasovanie na témy bude prebiehať v dvoch fázach:


1. fáza vám dáva možnosť kontaktovať jednotlivých vami vybraných pedagógov, s ktorými si dohodnete individuálnu tému. Následne túto tému po dohode s pedagógom okamžite nahlásite na mail p. Bc. Jánošíkovej: janosikova@vsmvv.cz. Následne bude spracovaná žiadosť o individuálnu tému diplomovej práce, ktorú pri prvom kontakte na študijnom oddelení podpíšete.


Pedagógov, ktorých môžete osloviť k spracovaniu individuálnych tém diplomových prác:


prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. – lidak@vsmvv.cz

- témy prác z oblasti politológie a oblasti medzinárodnej politiky

prof. PhDr. Peter Terem, PhD. – terem@vsmvv.cz

- témy prác z oblasti politická geografia, svetové makroregióny, úvod do medzinárodných vzťahov, teórie medzinárodných vzťahov, teritoriálne štúdie, geopolitika strednej Európy, energetická a environmentálna bezpečnosť, politická geografia Slovenskej republiky.

doc. PhDr. Branislav Kovačik, PhD. – kovacik@vsmvv.cz

- témy prác z oblasti politológie, politický systém SR, EÚ, svetové krajiny, komparatívna politológia

PhDr. Erik Pajtinka, PhD. – pajtinka@vsmvv.cz

- témy prác z oblasti súčasnej teórie a praxe diplomacie, najmä otázky ekonomickej, kultúrnej či vojenskej diplomacie, ako aj diplomacie Európskej únie.

JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD. – durfina@vsmvv.cz

- témy prác z oblasti národnej a medzinárodnej bezpečnosti, otázky vojny a mieru, konflikty

PhDr. Mgr. Marián Děd, PhD. MBA. – ded@vsmvv.cz

- témy prác z oblasti politického marketingu, politológie a vplyvu náboženstiev na medzinárodný systém sveta či vytváranie politík jednotlivých štátov


2. fáza vám dáva vytvorí možnosť prihlásiť sa na vypísané témy pedagógov v Bratislave prostredníctvom linku na stránke vsmvv.com. Systém prihlasovania bude spustený od 21. 12. 2020 od 12 hod.


S pozdravom,


JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD.

riaditeľka pracoviska VŠMVVP v Bratislave

Tower 115 – Pribinova 25

811 09 Bratislava


13/Dec/2020