Search

Otvorenie prijímacieho konania na AR 2020/2021

V zmysle Vyhlášky rektora č. 2/2020 by sme vám radi oznámili, že VŠMVVP pracovisko Bratislava bude prijímať študentov do akreditovaného trojročného bakalárskeho programu v prezenčnej aj kombinovanej forme štúdia – Medzinárodné vzťahy a diplomacia a dvojročného magisterského programu v prezenčnej aj kombinovanej forme štúdia – Medzinárodné a diplomatické štúdiá.


„Keď 5 je viac ako 7“ – nezabúdajte na to, že na našej vysokej škole študujete v kombinovanom štúdiu 5 a nie 7 rokov.


Výuka pre študentov VŠMVVP je zabezpečená:

- Vzdelávací a konzultačný inštitút Bratislava na adrese: Tower 115 – Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika


Prihlášku je možné podať od 1. 12. 2020 prostredníctvom odkazu:

https://vsmvv.cz/kratka-prihlaska/


Vzhľadom na epidemiologickú situáciu – COVID-19 sme pre tento rok zrušili prijímacie pohovory v rámci prijímacieho konania.


Prijatí uchádzači o štúdium budú kontaktovaní študijným oddelením Bratislava: janosikova@vsmvv.cz alebo holikova@vsmvv.cz a budú podané ďalšie informácie k zápisu na štúdium.


V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na emailovej adrese: janosikova@vsmvv.cz alebo na telefonickom čísle: +421 944 531 017.Tešíme sa na vás,JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD.

riaditeľka pracoviska VŠMVVP Bratislava


1/Dec/2020