Search

Nový študijný program v Bratislave

Už od septembra 2020 bude možné študovať nový bakalársky program - Medzinárodný management a marketing! Otvorením nového odboru chce Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha (VŠMVV) upevniť svoju pozíciu v hlavnom meste Slovenska a zároveň poskytnúť širšie možnosti štúdia potencionálnym študentom.


Medzinárodný management a marketing bude možné študovať v dennej a aj v kombinovanej forme, aby sa vyšlo čo najviac v ústrety nielen čerstvým absolventom stredných škôl, ale aj pracovne vyťaženým ľuďom. Výnimočnosť tohto programu spočíva v tom, že garantkou celého programu je bývalá generálna riaditeľka českej centrály cestovného ruchu - Czech Tourism, doc. Ing. Monika Palatková, PhD.


Navyše vďaka podpísaným dohodám o spolupráci so Zväzom obchodu a cestovného ruchu alebo Asiociáciou komunikačných agentúr a radou ďalších partnerov budú mať študenti možnosť aplikovať svoje nadobudnuté teoretické vedomosti do praxe už popri štúdiu. Taktiež vybraní študenti budú môcť pracovať v študentskej marketingovej agentúre a získať tak nielen ďalšie cenné skúsenosti, ale zároveň si už budú môcť privyrobiť aj počas štúdia.


Viac informácií nájdete na tu.