Search

Štipendium Aloise Houdka

V akademickom roku 2019/20 dosiahlo v Prahe a v Bratislave celkový priemer známok max. hodnoty 1,3 celkom 13 študentov. Títo študenti si medzi sebou rozdelili štipendium A. Houdka vo výške 100,000Kč (cca €4,000).


Štipendium Aloisa Houdka je odkazom zakladateľa školy, uchovanie spomienky na jeho osobnosť, vízie, plány a názory, najmä vo vzťahu k mladým ľuďom, ktorým je potrebné podľa neho ústretovo pomáhať v ich ceste za vzdelaním. Hlavným poslaním štipendia je podpora nadaných a pracovitých študentov, ktorí počas svojho štúdia dosahujú nadštandardných výsledkov. Pre získanie štipendia musí každý uchádzač splniť nastavené kritériá a súčasne presvedčiť o svojich kvalitách členmi správnej rady.


V akademickom roku 2019/20 dosiahlo v Prahe a v Bratislave priemer známok max. hodnoty 1,3 celkom 13 študentov, ktorí si medzi sebou rozdelili štipendium Aloisa Houdka vo výške 100,000Kč.


Naša predsedníčka správnej rady, Mgr. Martina Houdková, by menom VŠMVV chcela pogratulovať za výborný akademický prospech nasledujúcim študentom: Eliška Roubalíková, Kristina Tipsina, Iuliia Balobanova, Tereza Kůtová, Kateřina Rusova, Katarína Kurejová Karolína Weissová, Marian Homer, Barbora Tamchynová, Daniel Frič, Leon Niedermeier Kateřina Pipková a Michaela Biacovská.


Veríme, že si svoje úctyhodné akademické výsledky prenesiete aj do budúceho akademického roka, prípadne svoje nadobudnuté vedomosti využijete čoskoro v profesijnom živote.


20/Nov/2020