Aktuality

Online konferencia - Mediálny diskurz migrácie

04/11/2020

Dňa 11.11. (streda) prebehne online panelová vedecká konferencia na tému Mediálny diskurz migrácie. Za našu školu vystúpi Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, PhD. a Judr. Ing. Anna Ďurfina, PhD.
Vo vedeckom výbore zastúpi VŠMVV doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu 

20/10/2020

Vážení študenti, kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa zameriava na prehlbovanie partnerstiev cezhraničných miest a začlenenie českého kúpeľného trojuhoľníka medzi pamiatky UNESCO.  

Dátum: 11/12/2020 v Marianských Lázňach.  

Cena rektora - najlepšia záverečná práca

02/11/2020

V pondelok 2. novembra 2020 prebehol na VŠMVV 1. ročník súťaže Cena rektora  za nejlepšiu záverečnú prácu.

Za bakalárov túto cenu získal Bc. Daniel Frič, ktorého práca sa venovala "drogovej problematike v Kolumbii a jej dopadom na mezinárodné vzťahy". Porota taktiež ocenila prácu Mgr. Sanry Machovej, ktorá sa zaoberala "Islamským univerzalizmom bezpečnostnými hrozbami v EÚ". 

Pozvánka na webinár

18/10/2020

Dňa 20.10. (utorok) budú mať študenti VŠMVV možnosť zúčastniť sa webináru "Robme to inak - produkt, ktorý vystúpi z rady". Cieľom webináru je zdielanie praktických dlhodobých skúseností z oblasti medzinárodného cestovného ruchu. 

Štipendium Aloise Houdka 

alois_houdek-2.jpg

30/10/2020

V akademickom roku 2019/20 dosiahlo v Prahe a v Bratislave celkový priemer známok max. hodnoty 1,3 celkom 13 študentov. Títo študenti si medzi sebou rozdelili štipendium A. Houdka vo výške 100,000Kč (cca €4,000).