Študijné programy

Na VŠMVV v Bratislave je v súčasnosti možné študovať tri študijné programy, a to Medzinárodné vzťahy a diplomaciu (Bc.), Medzinárodný management a marketing (Bc.) a Medzinárodné a diplomatické štúdia (Mgr.). Všetky tri študijné programy sa dajú študovať v dennej a aj v kombinovanej forme. Po úspešnom absolvovaní študia získate český titul z pražskej Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha. 

Medzinárodné vzťahy a diplomacia (Bc.) a Medzinárodné a diplomatické štúdia (Mgr.) 

Základné informácie 

Študijné programy vyučujeme už 20 rokov a naši erudovaní experti z praxe ako prof. Eduard Gombár, gen. Andor Šándor alebo bývalí veľvyslanci a ministri sú zárukou toho, že u nás dostanete len to najkvalitnejšie vzdelanie. Navyše, vďaka ich kontaktom po celom svete budete mať možnosť vycestovať na prax a stáže do zahraničia, kde získate potrebné skúsenosti na vybudovanie si úspešnej kariéry v odbore.

 

Okrem toho budete mať možnosť sa počas roku zapojiť do projektu AMBASÁDA kde sa dozviete všetko o práci každého zamestnanca ambasády a vďaka tomu budete pripravený pracovať na veľvyslanectvách po celom svete. 

Cieľ štúdia a profil absolventa

Cieľom štúdia bakalárskeho študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia a magisterského študijného programu Medzinárodné a diplomatické štúdiá je pripraviť absolventa na kariéru spojenú s výbornou znalosťou súdobých problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky. Významný priestor pre absolventov tohto odboru predstavuje pracovné uplatnenie v diplomatických službách – na Ministerstve zahraničných vecí, zastupiteľských úradoch, konzulátoch, inštitúciách a orgánoch Európskej únie, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení ako OSN, NATO, OECD, OBSE a pod., v štruktúre politických strán, nadácií, mimovládnych organizácií medzinárodnej aj domácej sféry, médiách a nadnárodných obchodných spoločnostiach.

Medzinárodný management a marketing (Bc.)

Základné informácie 

,,Zo svojich mnohoročných skúseností viem, že kvalitné vzdelanie je spolu so skúsenosťami z odboru kľúčové pre rozvoj študenta,'' hovorí bývalá generálna riaditeľka CzechTourism a garantka programu doc. Monika Palatková. Práve preto prebieha výučba so zapojením odborníkov z praxe, riaditeľov hotelov, manažérov alebo profesionálov z digitálneho marketingu. Vďaka podpísaným zmluvám o spolupráci s hlavnými hráčmi na trhu, ako sú Zväz obchodu a cestovného ruchu, Asociácia hotelov a reštaurácií alebo Asociácia komunikačných agentúr, budú mať študenti možnosť vybrať si stáž, ktorá im najviac vyhovuje.

 

Navyše budú môcť vybraní študenti pracovať už počas štúdia pre reálnych klientov v našej študentskej marketingovej agentúre. Okrem získania cenných skúseností budú tak mať možnosť si pri štúdiu i privyrobiť.

Cieľ štúdia a profil absolventa

Cieľom štúdia bakalárskeho študijného programu Medzinárodný management a marketing je pripraviť študentov na riadenie celého marketingového procesu. Absolvent bude schopný realizovať marketingovú stratégiu od prvotnej myšlienky až po uvedenie do reality. Taktiež bude mať poznatky z budovania love brandu, manažovania ľudí, či používania najmodernejších online nástrojov pre čo najefektívnejšiu kampaň. Absolvent sa uplatní ako key account manager, PR manager, marketér, podnikateľ v PR a cestovnom ruchu, event manager alebo ako manažér stredného a vyššie managementu. Navyše vďaka výbornej jazykovej príprave môže absolvent uplatniť svoje poznatky nielen v SR a ČR, ale po celom svete.