Študujte školu úspešných.

 

*V záujme skvalitnenia služieb prebieha rozsiahla rekonštrukcia našich stránok. Pre správne zobrazenie webovej stránky použite prosím prehliadače Safari alebo Google Chrome. Prípadne navštívte naše české stránky na vsmvv.cz.

O nás

Prestížna škola s históriou

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha sa so svojou 20 ročnou históriou radí medzi najstaršie súkromné vysoké školy v ČR. Od roku 2007 má ako jediná súkromná česká vysoká škola pobočku aj na Slovensku, ktorá sa špecializuje na výučbu Medzinárodných vzťahov a diplomacie. Vysokú kvalitu výučby podčiarkuje fakt, že garantom programu je prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., ktorý dlhé roky pracoval v diplomatických službách. Vďaka výbornej reputácii našej školy s nami spolupracujú aj mnohé významné inštitúcie (napr. Ministerstvo zahraničných vecí ČR), preto dokážeme našim študentom vybaviť prestížne stáže. Navyše iba u nás môžu všetci diaľkoví študenti vyštudovať bakalárske a magisterské štúdium v štandardnej dĺžke (3 a 2 roky), keďže po doštudovaní získajú český diplom.

 

Prečo práve VŠMVV? 

vsmvv_102_edited.jpg

Dôraz na kvalitu a individualitu

Výuka prebieha v skupinkách, ktoré sú menšie ako priemerná stredoškolská trieda a semináre sa uskutočňujú v skupinách do 15 ľudí. Vďaka tomu vyučujúci poznajú študentov po mene a vnímajú ich ako osobnosti a nie ako čísla v indexe. Taktiež nie je problém si dohodnúť individuálne konzultačné hodiny alebo rozhovory cez Skype z pohodia domova.

Prestížna škola s 20 ročnou históriou

Dobré meno a reputácia sú pre nás všetkým. Najmä vďaka týmto dvom atribútom fungujeme už 20 rokov a máme za sebou príbehy tisícok úspešných absolventov. Aj vďaka titulu z VŠMVV sa mnoho našich absolventov stalo úspešnými politikmi, manažérmi, veľvyslancami či redaktormi. Všetci študenti, ktorí dokončia štúdium sa automaticky stávajú členmi VŠMVV Alumni klubu, kde sú v kontakte s ostatnými absolventmi a môžu si navzájom pomáhať a podporovať sa v kariérnom raste.

vsmvv_012.jpg
 

Keď 5 je viac ako 7

Iba u nás môžu diaľkoví študenti vyštudovať bakalárske a magisterské štúdium v štandardnej dĺžke 5 rokov a nie 7, ako je to bežné pri diaľkovom štúdiu. Nielenže títo študenti nestratia 2 roky života štúdiom navyše, ale ešte aj ušetria značný objem peňazí, keďže budú platiť školné o 2 roky menej. Pre budúcich študentov, ktorí už pracujú alebo sa chystajú pracovať sme jasná voľba!

vsmvv_115.jpg

Cieľ štúdia a profil absolventa

Cieľom štúdia bakalárskeho študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia a magisterského študijného programu Medzinárodné a diplomatické štúdiá je pripraviť absolventa na kariéru spojenú s výbornou znalosťou súdobých problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky. Významný priestor pre absolventov tohto odboru predstavuje pracovné uplatnenie v diplomatických službách – na Ministerstve zahraničných vecí, zastupiteľských úradoch, konzulátoch, inštitúciách a orgánoch Európskej únie, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení ako OSN, NATO, OECD, OBSE a pod., v štruktúre politických strán, nadácií, mimovládnych organizácií medzinárodnej aj domácej sféry, médiách a nadnárodných obchodných spoločnostiach.

 
Luka%CC%81s%CC%8C_edited.jpg

V armáde pôsobím na generálnom štábe ako IT špecialista. Moja práca je časovo veľmi náročná, keďže si nevyberám, kde a kedy sa budem musieť zúčastniť medzinárodného cvičenia alebo iných aktivít. Avšak vďaka fantastickému prístupu vyučujúcich, ktorí sa vždy snažia prispôsobiť rozvrh a termíny skúšok jednotlivým požiadavkám diaľkových študentov, nemám absolútne žiadny problém stíhať pracovať a zároveň sa vzdelávať.

Lukáš Podstata

Prijímacie konanie & Školné

Prijímacie konanie

  1. Podajte si bezplatnú prihlášku na štúdium. V Bratislave je možné študovať Medzinárodné vzťahy a diplomacia (Bc.) alebo Medzinárodné a diplomatické štúdiá (Mgr.) 

  2. Následne Vás budeme kontaktovať do 1 pracovného dňa s bližšími informáciami. Kvôli aktuálnej situácií ohľadom Covid-19 sme pre tento rok zrušili prijímacie pohovory. 

  3. Po splnení akademického štandardu (predloženie maturity/bakalárskeho titulu) budete môcť prísť na zápis, po ktorom sa oficiálne stanete členmi akademickej obce. 

*Za prijímacie konanie sa neplatí žiadny poplatok.  ​

Školné

Bakalárske štúdium - prezenčné (denné)

  • 1050€ / Semester

Bakalárske štúdium - kombinované (diaľkové)

  • 899€ / Semester

Magisterské štúdium - prezenčné (denné)

  • 1050€ / Semester

Magisterské štúdium - kombinované (diaľkové)

  • 999€ / Semester

*Školský rok sa skladá z dvoch semesterov

**Ponúkame možnosť rozdeliť si školné do viacerých splátok

Školné sa hradí nasledovne:

IBAN: SK3765000000000020603749

Variabilný symbol: Rodné číslo študenta

SWIFT (BIC): POBNSKBA

Poznámka: Meno a priezvisko študenta

 
 

Kontakt

Tower 115 - Pribinova 25, Bratislava 811 09

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram